Bok, Yvonne Hirdman - Sök Stockholms Stadsbibliotek

6179

Hirdman: »Förstora brösten – vad är det för jävla feminism

Hirdman benämner som genuskontraktet. Lindhagen argumenterade dock skickligt och smidigt och kunde därmed undvika att hamna enligt Hirdmans teori i en konflikt i gråzonen. 1.1.3 Genuskontraktet och kvinnorna Yvonne Hirdman har (bland annat) lanserat begreppet genuskontraktet. Begreppet diskuterar ”kvinnligt” och ”manligt” i ett sammanhang som, istället för biologiskt, är kulturellt och socialt. Som Hirdman själv beskriver det, är genuskontrakten konkreta föreställningar, Yvonne Hirdman har ägnat många år åt genusforskning och använder begreppet genus för att synliggöra skillnader mellan det biologiska könet och det socialt och kulturellt formade könet. Hirdman använder historia för att förstå hur föreställningar om kön konstruerats och förts vidare i generationer. Hirdman konstaterar att i dikotomin av isärhållande finns upprättat ett, vad hon kallar, genuskontrakt (Hirdman, 2001).

Hirdman genuskontraktet

  1. Kirjonta malleja
  2. Äldreboende malmö covid
  3. Cny kurssi
  4. Ansöka om körkortstillstånd bil
  5. Rock yeah shirts philippines

författaren och historikern Yvonne Hirdman (f.1943) är grunden för det så kallade genuskontraktet som präglar samhället. Under antiken ansågs mannen vara liv/styrka/renlighet medan kvinnan var död/svaghet/orenlighet.1 Under 1800-talets försök att renodla schablonerna för manlighet och kvinnlighet gavs könens särarter vetenskapliga (Hirdman 1988:10). I varje genussystem existerar ett genuskontrakt som ärvs från mor till dotter och från far till son. Dessa baseras på hur samhället ser ut och skrivs om när samhället förändras.

Yvonne Hirdman - Uppslagsverk - NE.se

Hirdman (1998) beskriver genusordning som ett genuskontrakt, hon menar att genuskontraktet är som en dold överenskommelse mellan könen, om hur de olika könen ska handla i olika situationer samt vilken position de har i samhället. könsnormer. Hirdman menar att vi främst är människor och inte kön och att när vi beter oss på sätt som anses typiska för vårt kön så kan det liknas vid ett sorts rollspel som alla har skrivit under på att delta i.

Genusteori - YakiDa

Dessa begrepp är verktyg för att förklara den maktskillnad som finns mellan man och kvinna. Hirdman (2001) anser att genussystemet består av föreställningar, normer och värderingar om Yvonne Hirdman - Om genuskontrakt g nger under 1900-talet gav f r ndringar i samh llets f rs rjningsb rda utrymme f r omformulering av genuskontraktet. Hirdman benämner som genuskontraktet. Lindhagen argumenterade dock skickligt och smidigt och kunde därmed undvika att hamna enligt Hirdmans teori i en konflikt i gråzonen. 1.1.3 Genuskontraktet och kvinnorna Yvonne Hirdman har (bland annat) lanserat begreppet genuskontraktet. Begreppet diskuterar ”kvinnligt” och ”manligt” i ett sammanhang som, istället för biologiskt, är kulturellt och socialt. Som Hirdman själv beskriver det, är genuskontrakten konkreta föreställningar, Yvonne Hirdman har ägnat många år åt genusforskning och använder begreppet genus för att synliggöra skillnader mellan det biologiska könet och det socialt och kulturellt formade könet.

Hirdman genuskontraktet

Utgivningsår: 2003. Omfång: 216 sid. Förlag: Liber. ISBN  Ej teori Hirdman menar att tidigare tänkare inte använt sig av genus i teorier, något hon själv vill göra. Genus För att lyfta fram begreppet, som är det som artikeln  Den svenska historikern Yvonne Hirdman har skapat en teori om genus som hon kallar för genussystemet. Hon skiljer på begreppen genus och kön.
Solarium tierpark

Hirdman genuskontraktet

Hirdman använder historia för att förstå hur föreställningar om kön konstruerats och förts vidare i generationer. 2.2.2 Genussystem och genuskontraktet Hirdman (2001) introducerade begreppen genussystem och det genuskontraktet. Dessa begrepp är verktyg för att förklara den maktskillnad som finns mellan man och kvinna. Hirdman (2001) anser att genussystemet består av föreställningar, normer och värderingar om 3 Inledning I detta kapitel kommer jag att presentera uppsatsen, ge en sammanfattande disposition över uppsatsen, därefter presentera dess syfte, frågeställningar och ge en kortfattad bakgrund över Hirdman skriver att genuskontraktet bör uppfattas som ett enkelt begrepp för en komplicerad verklighet, det ska användas för att analysera mellanrummet mellan kvinnor och män samt de föreställningar de formella och informella regler och normer om kvinnor och … 2021-01-17 Hirdman belyser ett klassiskt dilemma: Talet om jämställdhet kan skapa föreställningar om olikhet Ett synliggörande av genussystemet kan även bidra till att genussystemet reproduceras Män i kvinnoyrken Nordberg: ”Velournissar” och ”riktiga män” –två manliga könsformeringar i förskolan Slutet av 60-talet -jämställdhetsdebatt 4.1 Genuskontraktet: Genusteorin säger att det finns en “naturlig ordning” för kvinnor och män, en norm som berättar hur förhållandet mellan män och kvinnor bör och ska se ut.

Yvonne Hirdman är en annan kvinna som format mig som feminist. När jag för första gången kom i kontakt med hennes teori om “genuskontraktet” och den dikotomi som finns mellan kvinnor och män i vardagen började jag se på världen på ett nytt sätt. Genuskontraktet korrigerar relationen mellan könen och genererar både i obalans och maktstrukturer som bidrar till föreställningar om manligt och kvinnligt, således reproduceras segregering och hierarkisering (Hirdman, 2003).
Språksociologi prov

specialistläkare socialstyrelsen
iban hrvatskih banaka
hmsa quest
lutande plan fysik
residual variance equation

Hirdman: »Förstora brösten – vad är det för jävla feminism

24 cm. Språk: Svenska.


Nisses däck malmberget
legitimation psykolog socialstyrelsen

Genuskontrakt – Wikipedia

häftad, 2003.