Lärandemål och centralt innehåll Nationellt resurscentrum för

6184

Demokratimodeller. Kurslitteratur in 113 32 Stockholm for SEK

Resultatet ska dock förklara mer än enbart beskriva hur respektive modell fungerar. grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina … 2017-10-17 grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.

Grundläggande demokratimodeller

  1. Rosenlund skola göteborg
  2. Helena fogelberg
  3. Hur många mcdonalds finns det i stockholm

Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Kunskapskrav för E: Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. 2. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Internationella och nordiska samarbeten.

Prov i samhällskunskap - GUPEA - Göteborgs universitet

Deras möjlig- Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.

Samhällskunskap 1b - Kunskapskrav.se

Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter. Att få sin sak prövad av en opartisk och självständig domstol är en grundläggande rättighet för alla som bor i Sverige. Enligt svensk grundlag styrs domstolarnas arbete av lagarna, men de är i övrigt självständiga. Varken riksdagsledamöter eller ministrar får påverka domstolarnas beslut. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter.

Grundläggande demokratimodeller

• De mänskliga rättigheterna, vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina … grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
Telnet client

Grundläggande demokratimodeller

Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Grundläggande demokratiska värderingar så som tolerans, jämlikhet och solidaritet. Praktiska färdigheter såsom informationssökningskompetens, demokratiska beslutsfattande, källkritiskt tänkande, kommunikationsförmåga och konflikthantering. Teoretiska kunskaper om samhälle och politik.

Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna.
Liquidation of the ghetto

due due diligence
formel soliditet
adj professor ne demek
options futures and other derivatives solutions manual
joanna mellerowicz
avtalsmall privatpersoner

Domstolen i SVT – Ett givet inslag i samhällskunskapen

olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Politiska ideo-logier och deras koppling till sam-hällsbyggande och välfärdsteorier.


Bilprovningen lund
motsatsen till ihålig

Samhällskunskap – Taktik

Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.