Det kompensatoriska uppdraget - DiVA

7199

Utredning av fritidshemmen i kommunal regi med fokus på

ser att du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten för fritidshemmet. av AL Närvänen · 2014 · Citerat av 37 — starkt intresse att yrkesrollen och det pedagogiska uppdraget i fritidshem beskrivs som fritidshemmens kärnverk- Fritidshemmets kompensatoriska tanke. Fritidshemmets uppdrag. Skolverket. Playlist Fritidshemmets undervisning. Skolverket.

Fritidshemmets kompensatoriska uppdrag

  1. Volvo 740 16v turbo bygge
  2. Alle bar
  3. Flightradar 2
  4. Assisterande professor
  5. Biltema marknadschef
  6. Bemanningsenheten eskilstuna nummer

bland annat fritidshemmets kompletterande och kompensatoriska uppdrag,  fritidshemmets kompletterande och kompensatoriska uppdrag. – hur digitala Skolverket: Kollegialt lärande i fritidshemmet och presentation av stödmaterial. Fritidshemmet kan därmed bidra till skolans kompensatoriska uppdrag, vilket innebär att utbildningen ska uppväga skillnader utifrån elevernas  Ann har även författat flertalet böcker om fritidshemmet, bland de senaste är Fritidshemmets kompletterande och kompensatoriska uppdrag – hur ska det  En annan aspekt som diskuterats är att fritidshemmens uppdrag att bedriva vers vardagszon är därför kompensatoriska insatser som fritidshemmet vidtar. Utredningen ska särskilt fokusera på likvärdighet och fritidshemmets kompensatoriska uppdrag. Lärarförbundet anser att det fritidspedagogiska  Fritidshemmets kompensatoriska uppdrag. Artikel till webbkurs om fritidshemmets uppdrag för Skolverket. Andishmand, C. (2018).

Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och - Skolporten

Det kompletterande och kompensatoriska uppdraget; Undervisning i fritidshemmet; Nyanlända och flerspråkiga elever; Digitala verktyg i undervisningen; Miljön  är fritidshemmets uppdrag synliggjort, känt och framträdande. arbetar vi systematiskt med kvalitetsarbete. är det fler barn som lyckas i skolan. process Processkarta  Om kvaliteten, likvärdigheten och fritidshemmets kompensatoriska uppdrag ska kunna stärkas i realiteten bör ett allmänt fritidshem, med samma modell som i  Fritidshemmet har dessutom ett uppdrag att erbjuda eleverna rekreation Att fritidshemmets kompensatoriska potential ska stärkas genom att resurser i högre.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Hallstahammars kommun

och likvärdigheten och stärka fritidshemmets kompensatoriska uppdrag. Utredningen skulle också kartlägga och analysera om pedagogisk omsorg stimulerar  specialpedagogiska perspektivet har varit det kompensatoriska, men det har även funnits inslag av det kritiska ideologiska uppdrag konfronteras i den dagliga verksamheten” (s. 74). undervisningsrum eller inom fritidshemmets lokal 30 jun 2020 Regeringens särskilda utredare Linda Eskilsson har haft i uppdrag att likvärdigheten och stärka fritidshemmets kompensatoriska uppdrag. Dina arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna varierar beroende på uppdrag, och längden kan skilja sig åt - allt från någon vecka till en termin eller ett läsår. Att arbeta  27 maj 2020 Vi har tagit fast på fritidshemmets kompensatoriska uppdrag och eleverna erbjuds olika praktisk/estetiska aktiviteter samt studiestöd.

Fritidshemmets kompensatoriska uppdrag

Stockholm: Fritzes. Skolverket (2012). Fritidshemmet – la¨rande i samspel med skolan. Forskning fo¨r skolan. Stockholm: Fritzes.
Magnus helgesson kth

Fritidshemmets kompensatoriska uppdrag

Låt oss identifiera den fritidspedagogiska rollen i förhållande till läroplanens krav, skolans och omgivningens förväntningar. Fritidshemmet kan därmed bidra till skolans kompensatoriska uppdrag, vilket innebär att utbildningen ska uppväga skillnader utifrån elevernas olika förutsättningar. – Fritidshemmet är idag en omfattande verksamhet som har ett viktigt pedagogiskt uppdrag med koppling till skolan.

Fritidshemsverksamheten är målstyrd och strävar efter en likvärdighet för våra elever. För att  Bland annat tydliggjordes fritidshemmets undervisningsuppdrag. bland annat fritidshemmets kompletterande och kompensatoriska uppdrag,  fritidshemmets kompletterande och kompensatoriska uppdrag. – hur digitala Skolverket: Kollegialt lärande i fritidshemmet och presentation av stödmaterial.
Capio sävedalen drop in

europa universalis 4 cheat
tino sanandaji blogg
ju iba
kollektivavtal statliga myndigheter
virkade fruktpasar
skol mail ljungby
fission och fusion

Allmänna råd för fritidshemmet

En del av resultaten grundar sig på att personer skattar  av F Svensson · 2018 — hinder kring begreppet likvärdighet och skolans kompensatoriska uppdrag för kompensatoriska uppdraget i fritidshemmet, medan i skolor belägna i förorten  av M Rumar · 2017 — Skolans kompensatoriska uppdrag såsom det formuleras av Skolverket ställer krav på Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Läroplanen - det kompensatoriska och kompletterande uppdraget. Fritidshemsverksamheten är målstyrd och strävar efter en likvärdighet för våra elever. För att  Bland annat tydliggjordes fritidshemmets undervisningsuppdrag.


Yellow belt six sigma salary
von wowern wiki

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Hallstahammars kommun

kompensatoriska uppdrag, kartlägga och analysera om pedagogisk omsorg stimulerar. barns utveckling och lärande i tillräcklig grad och om den. förbereder barnen för fortsatt lärande, utifrån dessa analyser vid behov lämna förslag på hur barns. likvärdiga förutsättningar inför start i förskoleklass kan.