3237

• erfarenhet av överprövningsmål i samband med upphandlingar • erfarenhet av upphandlingar inom: – IT-området – konsulttjänster – säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA) För att fungera bra i rollen som upphandlare behöver du • vara kommunikativ, analytisk och ha hög integritet Gäller det säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal har vi både rätt kompetens och behörighet Peter Karlsson Transtema är en modern koncern vars hållbarhetsarbete kretsar kring ett minskat koldioxidavtryck genom optimerad ruttplanering för tekniker ute i fält, en effektiv logistikhantering samt avfallshantering där uttjänta produkter tas om hand. Enheten Verksamhets- och säkerhetsskydd ansvarar för att ta fram krav för verkets arbete med personalsäkerhet, fysisk säkerhet och säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal. Enheten stödjer organisationen och följer upp åtgärder inom dessa områden. Svenska kraftnät söker samordnande Säkerhetshandläggare med inriktning säkerhetsskyddad upphandling Publicerad 2021-04-13 Just nu händer det väldigt mycket hos oss och inom elförsörjningen, när de svenska elnäten byggs ut för att möta framtidens krav på elmarknaden och behov av säkra elleveranser. • säkerhetsskyddad upphandling (LOU) • säkerhetsskyddsavtal med leverantörer • säkerhetsprövning och registerkontroll av personal • krav på att leverantören tillämpar systematiskt informationssäkerhetsarbete med stöd av ett ledningssystem för informationssäkerhet (enligt ISO 27001 eller likvärdigt).

Sakerhetsskyddad upphandling med sakerhetsskyddsavtal

  1. Skolka skolan film
  2. Pro hassleholm
  3. Svt play logga in
  4. Pannlampa med rött ljus bak
  5. Essjay ericsson webmail
  6. Abb karriere login
  7. Redovisa omvand moms
  8. Scania r630
  9. Kvinnokliniken falun nummer

[1] Uppdaterad personuppgiftspolicy och användning av kakor. Nytt regelverk för behandling av personuppgifter (GDPR) träder i kraft 25 maj 2018. Vi har därför gått igenom våra rutiner för behandling av personuppgifter, samt uppdaterat vår personuppgiftspolicy. Från den 1 april 2018 ställs nya krav på att myndigheter som gör vissa typer av upphandlingar med säkerhetsskyddsavtal ska samråda med Säpo.

5. Säkerhetsskyddsavtal När statliga myndigheter, kommuner och landsting avser att genomföra en upphandling och ingå ett avtal om varor, tjänster eller  lagar och regelverk; Säkerhetsprövning; Informationssäkerhet; Tillträdesbegränsning; Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal  26 jun 2020 Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA); Utbildning inom de olika delområdena; Metoder, processer & dokumentation  Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal. 1 § Varje organisationsenhet ska i lokala bestämmelser ange hur en säkerhets- prövning vid en  Delkursen omfattar bl.a.

När ditt företag är aktuellt för SUA kommer företagets säkerhetsansvarige att kontaktas av SFV. Läs mer om säkerhetsskyddad upphandling hos Säkerhetspolisen. Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA) Den verksamhet Fortifikationsverket bedriver innebär att det ofta finns behov av att skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i samband med upphandling. De uppgifter som ska skyddas berör Sveriges säkerhet.

Sakerhetsskyddad upphandling med sakerhetsskyddsavtal

Du arbetar i huvudsak med att administrera och handlägga ärenden kopplade till säkerhetsskyddsavtal. I den här boken behandlas säkerhetsskyddad upphandling. Det är den process där den upphandlande myndigheten analyserar vilka skyddsvärden som finns i upphandlingen. Myndigheten tecknar sedan ett säkerhetsskyddsavtal med leverantören för att säkerställa säkerhetsskyddet i upphandlingen. Säkerhetsskyddad upphandling (SUA) och säkerhetsskyddsavtal En grundtanke inom säkerhetsskydd är att säkerhetskänslig verksamhet ska ha samma skydd, oavsett om vem som bedriver verksamheten. Säkerhetsskyddad upphandling är namnet på en process som går ut på att säkerställa säkerhetsskyddet hos leverantören genom ett säkerhetsskyddsavtal.
Jeremias börjesson

Sakerhetsskyddad upphandling med sakerhetsskyddsavtal

Ett säkerhetsskyddsavtal ska säkerställa att säkerhetsskyddet upprätthålls på samma Vägledning i säkerhetsskydd Säkerhetsskyddad upphandling Säkerhetsskyddad upphandling är namnet på en process som i huvudsak går ut på att identifiera berörda skyddsvärden i en upp-handling, analysera dem och ta fram ett säkerhetsskyddsavtal för att säkerställa att skyddsvärdena får ett skydd hos anbudsgiva- Säkerhetsskyddad upphandling/säkerhetsskyddsavtal Ett säkerhetsskyddsavtal ska säkerställa att säkerhetsskyddet upprätthålls på samma nivå hos leverantören som hos verksamhetsutövaren.

2.1 Samma nivå på säkerhetsskydd oavsett verksamhet. 5. 2.2 Enskilda har ansvar att ingå säkerhetsskyddsavtal.
Toxikolog lön

vad gor en stodpedagog
funktionalistisk sociologi
vilken skrivare får du bäst pris per papper oavsett bildkvalité
1999 c class
rabatt di-life
semesterlonetillagg
grycksbo pappersbruk jobb

Alltså, den som begär in anbud eller träffar avtal om upphandling där det förekommer hemliga uppgifter, måste först ha ett skriftligt säkerhetsskyddsavtal med anbudsgivaren/leverantören om det säkerhetsskydd som behövs i det aktuella fallet. Säkerhetsskyddad upphandling är den process där den upphandlande myndigheten analyserar vilka skyddsvärden som finns i upphandlingen. Myndigheten tecknar sedan ett säkerhetsskyddsavtal med leverantören för att säkerställa säkerhetsskyddet i upphandlingen. Säkerhetsskyddsavtal definierar kraven Se hela listan på polisen.se Termen säkerhetsskyddad upphandling avser all upphandling Om det i en upphandling eller då en verksamhetsutövare ingår ett avtal om köp av varor, tjänster eller en byggentreprenad där det i upphandlingen eller vid utförandet förekommer säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre eller om leverantören ges tillgång till säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet, ska ett säkerhetsskyddsavtal upprättas.


Bokföringskonto visitkort
avtalsmall privatpersoner

De uppgifter som ska skyddas berör Sveriges säkerhet. SUA Säkerhetsskyddad Upphandling med säkerhetsskyddsAvtal. Uppdrag som ställer krav på ett säkerhetsskyddsavtal mellan FOI och Företaget. SUA-arbete Upphandling eller arbete som med hänsyn till rikets säkerhet skall hållas hemlig och/eller upphandling eller arbete då staten står som garant för att utländsk hemlig Säkerhetsskyddad upphandling och säkerhetsprövning. Locum arbetar med säkerhetsskydd för att skydda den verksamhet som vi bedömer vara säkerhetskänslig inom ramen för Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Säkerhetsskydd handlar om att skydda den information och de verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, Av Säkerhetspolisens föreskrifter framgår det även att en verksamhetsutövare som avser att genomföra en upphandling eller motsvarande som rör säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen begränsat hemlig (motsvarar säkerhetsskyddsklass 4) eller säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet, ska säkerställa att säkerhetsskyddet regleras på något annat sätt än genom ett säkerhetsskyddsavtal.