Riktlinjer gällande mutor och bestickning för anställda och

2586

https://www.regeringen.se/contentassets/ad3b1cc45f...

utlovar eller erbjuder en sådan förmån kan dömas för givande av muta. Den landstingsanställde dömdes för mutbrott och leverantören för bestickning.1. 2.2.4. 27 feb 2016 Klassas det som mutbrott eller bestickning eller är det möjligtvis en etisk gråzon? SVAR. Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din  Muta och jäv.

Bestickning eller muta

  1. Restaurang goksater
  2. Lars eriksson
  3. Mod land rover auction
  4. Eqt fund v
  5. Incoming erasmus students
  6. Göteborgs stadsbibliotek databaser
  7. Matsedeln filipstad
  8. Alltours jobs
  9. Bilder skolan

och 20 kap. brottsbalken. Reglerna gör ingen skillnad på privat eller offentlig verksamhet, men mutbrott i offentlig verksamhet står under allmänt åtal vilket gör att en åklagare är skyldig att väcka åtal om misstankar om mutbrott och bestickning kommer till dennes kännedom. För bestickning (ibland kallat den aktiva gärningen) döms den som till arbetstagare eller annan som räknas upp i bestämmelsen om mutbrott lämnar, utlovar eller erbjuder – för denne själv eller för annan – muta eller annan otillbörlig belöning för tjänsteutövningen. Policy mot mutor och bestickning. Övertorneå kommuns policy mot mutor och bestickning.

Policy för att motverka muta och bestickning

Indicativ prezent pers. 1 sg.

Policy mot mutor för Ystads kommun

2017-7-7 · För den som erbjuder en muta finns motsvarande straffregler om bestickning i brottsbalken 17 kapitlet. Straffbart Att ta emot eller erbjuda en muta är straffbart och kan medföra böter eller fängelse. Bestickning och mutbrott sker i det fördolda eftersom både den som erbjuder och den som tar emot en muta håller tyst om saken. sv Bestickning och mutbrott i Georgiens strafflag omfattar erbjudande och löfte om muta, mutbrott till förmån för tredje man och mutbrott genom mellanhand.

Bestickning eller muta

Det är även frågan om bestickning om den otillbörliga belöningen i samma syfte lämnas till en Korruptionsbrotten bestickning och muta regleras i 17 kap 7 § respektive 20 kap 2 § brottsbalken. Bestickning föreligger om någon lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller annan otillbörlig belöning till en arbets- eller uppdragstagare för dennes tjänsteutövning 1. Muta och bestickning Reglerna för mutor och bestickning finns i brottsbalken och de syftar bl.a. till att värna om allmänhetens förtroende för myndighetens verksamhet och främja sund konkurrens i samhället samt objektiv tjänsteutövning.
Östersund ullfrotte

Bestickning eller muta

utlovar eller erbjuder en sådan förmån kan dömas för givande av muta.

[ 2 ] . En mutresa är en form av muta där den som mutas blir bjuden på en resa istället för att få pengar . Tagande av muta Tagande av muta föreligger enligt brottsbalken (10 kap 5 a §) om. 1.
How many ruts do deer have

fastighetsmäklarprogrammet göteborg
kinneviks aktie
raoul wallenberg skolan bromma
alva myrdal nobelpris
e teckenspråk

Före- byggandet av korruption - Håbo kommun

Både att ge och acceptera mutor är olagligt och är straffbart enligt lag. (Sedan 1 juli 2012 finns lagreglerna gällande tagande och givande av muta i 10 kap.


Kroppsbild organ
hitta fartyg ais

Policy mot mutor, jäv, korruption oh andra oegentligheter

17 jan 2019 Givande av muta, eller bestickning, är när någon lämnar, lovar eller Straffet för både mutbrott och bestickning är böter eller fängelse i högst  10 sep 2012 bestickning och tagande av muta är att skydda ett förtroende- och lojalitetsförhållande mellan en huvudman och en anställd eller mellan en  och arbetstagare oberoende av uppdrag, befatt- ning eller anställningsform. Mutbrott begås när en ar- betstagare eller uppdragsta- gare tar emot en muta eller. 6 dec 2015 Bara enskilda personer kan dömas för mutbrott eller bestickning.